7 APRIL

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Ir­me­lin namns­dag. Ir­ma är kort­form för forn­tys­ka namn på Irm-, som Irm­gard och Irm­traut, och är bil­dat av or­det ”ir­min” (hög, väl­dig). Det kom hit på mit­ten av 1800-ta­let, och var po­pu­lärt på 1910- och 1920-ta­len. Cir­ka 8400 he­ter Ir­ma, om­kring 4 700 kal­las så. Tre män har Ir­ma som för­namn, två män som till­tals­namn. Ir­ma är i ge­nom­snitt 52 år gam­mal. Ir­me­lin, en di­mi­nu­tiv­form av det forn­tys­ka nam­net Ir­ma – ”lilla Ir­ma”, är ett ovan­ligt namn, cir­ka 270 he­ter så och 102 har det som till­tals­namn. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net Ir­me­lin är 29.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.