To­ny Johansson

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

To­ny Johansson, 27 år, som är upp­vux­en i Värö­bac­ka, har av­lagt dok­torsex­a­men i ma­te­ma­tik vid Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty i Pitts­burgh, USA, med in­rikt­ning på al­go­rit­mer, kom­bi­na­to­rik och op­ti­me­ring. To­ny har ti­di­ga­re stu­de­rat på Chal­mers. Dis­pu­ta­tio­nen äg­de rum den 26 ja­nu­a­ri, och han ar­be­tar nu som fors­ka­re på Uppsa­la Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.