HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan. 1992 in­led­de det svens­ka kung­a­pa­ret ett fy­ra da­gar långt stats­be­sök i Ir­land. Med på re­san var bland and­ra ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­ga­ret­ha af Ugglas. He­la säll­ska­pet mot­togs av då­va­ran­de pre­si­den­ten Mary Ro­bin­son. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.