FBTK är ut­sla­get ef­ter över­kör­ning i Halm­stad.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Det tog knappt hal­van­nan tim­me, se­dan var Sm-slut­spe­let över för Falkenbergs BTK. Halm­stad mo­sa­de si­na der­by­mot­stån­da­re och är klart för semifinal.

HALM­STAD 4 FAL­KEN­BERG 0

– Li­te trist att det slu­tar så här, sa Fbtk-trä­na­ren Erik Åh­man. Vi har ju gjort en helt god­känd sä­song, men i dag var vi in­te med.

HBTK:S Ha­rald Andersson har hit­tat den rik­ti­ga slut­spels­for­men. Han ha­de en ma­ka­lös träff på bol­len, vann si­na två sing­el­mat­cher ut­an att tap­pa ett set.

– Jo, det fun­ge­rar väl bra för till­fäl­let, log Ha­rald, som vi­sa­de Halm­stad vägen med att 3–0-be­seg­ra Guil­ler­mo Mar­ti­nez i öpp­nings­mat­chen.

MAR­TI­NEZ FICK CHAN­SEN ef­tersom Ibra­hi­ma Di­aw var krass­lig.

– Ibra­hi­ma kän­de sig in­te helt okej re­dan i den förs­ta kvarts­fi­na­len, be­rät­ta­de Erik Åh­man. Och nu gick det in­te.

In­hop­pan­de Mar­ti­nez ha­de in­te myc­ket att sät­ta emot Andersson, som var näst in­till fel­fri i sitt spel.

– Full kon­cent­ra­tion på al­la spe­lar­na, jag gil­la­de vad jag såg,

sa Hbtk-coachen Ulf ”Tic­kan” Carlsson.

Två set­vins­ter, det var allt som Halm­stad bjöd si­na mot­stån­da­re på. Chu­ang­xi Han släpp­te and­ra se­tet mot Pa­da­sak Ta­ni­vi­riy­a­ve­cha­kul och Fa­bi­an Åker­ström fick ge sig med 11–6 i förs­ta se­tet mot Alex­an­der Fran­zén.

”ALEX” GJOR­DE VAD han kun­de för att tvinga fram åt­minsto­ne en Fbtk-vinst. Men den lil­le Falkenbergs-fightern möt­te en mot­stån­da­re som var va­ri­a­tions­rik i sitt avi­ga spel.

– Även om jag vann det förs­ta se­tet så kom jag ald­rig in i mitt eget spel, suc­ka­de ”Alex” ef­ter mö­tet som spi­ka­de mö­tet till en hem­ma­se­ger med 4–0.

– Det är så här Fa­bi­an mås­te spe­la. I dag kun­de han till och med ut­ma­na ”Alex” på hans star­ka si­dor, sa ”Tic­kan”.

Fran­zén gjor­de en sista kraf­tan­sträng­ning när han vän­de 3–6 till 7–6 i fjär­de set. Men nå­got skil­je­set blev det ald­rig. Åker­ström var omut­lig.

I den and­ra Sm-kvarts­fi­na­len var Sö­der­hamn näs­tan li­ka över­läg­set mot War­ta. 4–0 till häl­sing­e­gäng­et, men War­ta mäk­ta­de med att vin­na fy­ra set.

– Det är in­te vi som väl­jer, det blir Eslöv el­ler Re­kord. Vi är re­do vem än det blir, sa Ha­rald Andersson.

FÖR FBTK ÄR det ba­ra att läg­ga ner rac­ke­ten och se fy­ra and­ra lag gö­ra upp om lag-sm-gul­det.

– Vi sak­na­de den rät­ta ener­gin i dag, då är det svårt att ho­ta si­na mot­stån­da­re, er­kän­de Alex­an­der Fran­zén.

Så hur ser den när­mas­te ping­is­fram­ti­den ut?

– Tja, mitt kon­trakt går ut. Jag får fun­de­ra hur jag ska gö­ra.

Ny klubb på gång?

– Det sä­ger jag in­te. Ba­ra att jag har en del att tän­ka över.

Bild: LINA SALOMONSSON

SÄ­SONG­EN ÄR SLUT. Ett stu­kat Fbtk-gäng blev över­kört av Halm­stad. 0–4-för­lus­ten var sko­nings­lös och odis­ku­ta­bel.

Bild: LINA SALOMONSSON

KAM­MA­DE NOLL. Alex­an­der Fran­zén slet be­röm­värt i en väl­spe­lad match mot Fa­bi­an Åker­ström, men när match­bol­len var för­lo­rad var ock­så FBTK:S sä­song slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.