Thern bry­ter med Bo­is ef­ter schism

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: För­re lands­lags­stjär­nan Jo­nas Thern läm­nar si­na upp­drag i Lands­kro­na Bo­is med ome­del­bar ver­kan. Or­sa­ken är att Thern in­te är över­ens med klub­ben om hur ung­doms­verk­sam­he­ten ska be­dri­vas.

”En­ligt mig så finns in­te det lång­sik­ti­ga tän­kan­det vad det gäl­ler ta­lang­ers ut­veck­ling och det går in­te att kom­pro­mis­sa med hur det­ta ar­be­te skall ge­nom­fö­ras om man vill nå fram­gång med att ta fram bli­van­de elit­spe­la­re”, sä­ger Jo­nas Thern i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.