Ir­lands lands­lag över­ens med för­bun­det

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ir­lands dam­lands­lag i fot­boll ho­ta­de med strejk på grund av ”för­öd­mju­kan­de” ar­bets­för­hål­lan­den. Nu har för­bun­det och spe­lar­na kom­mit över­ens.

”En monst­ru­ös dag för dam­fot­boll i Ir­land”, skri­ver den ir­länd­ska­lands­lags­spe­la­ren Di­a­ne Cald­well på Twitter.

De 14 A-lands­lags­spe­lar­na, där ma­jo­ri­te­ten spe­lar på ama­tör­ni­vå, ho­ta­de att boj­kot­ta lands­kam­pen mot Slo­va­ki­en i näs­ta vec­ka på grund av för då­ligt stöd från för­bun­det.

FÖR­RA ÅRET SKA många av spe­lar­na ha lagt upp till 40 da­gar på att för­be­re­da sig in­för lands­kam­per­na ut­an er­sätt­ning. Dess­utom ska de ha va­rit tvung­na att by­ta om på of­fent­li­ga to­a­let­ter.

Spe­lar­na har bland an­nat krävt ökade re­sur­ser och kom­pen­sa­tion fö­re ute­bli­ven in­komst.

”EF­TER NIO TIM­MAR kom vi över­ens. En monst­ru­ös dag för dam­fot­boll i Ir­land. Jag är så stolt över laget”, skri­ver Cald­well.

SPE­LAR. Ir­lands dam­lands­lag i fot­boll strej­kar in­te ef­ter en över­ens­kom­mel­se med för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.