Lag Edin Os-klart ef­ter åt­ton­de se­gern

Hallands Nyheter - - Sporten -

CURLING: Ge­nom 10–4-se­gern över Schweiz blev lag Edin klar för slut­spel i VM. Där­med är ock­så en svensk Os-plats säk­rad.

Niklas Edins lag har vun­nit åt­ta av nio mat­cher i VM i Ka­na­da. USA och Ne­der­län­der­na är kvar att mö­ta i grundse­ri­en. Vin­ner Sve­ri­ge en av mat­cher­na går det svens­ka laget san­no­likt di­rekt till semifinal. Ba­ra Ka­na­da är obe­seg­rat i grundse­ri­en.

I det svens­ka laget spe­lar för­u­tom Edin och Eriks­son även Rasmus Wranå och Christof­fer Sund­gren. Hen­rik Le­ek är re­serv. (TT)

SLUTÅKT. Jens Bygg­mark ger upp för­sö­ken att kom­ma till­ba­ka ef­ter sin all­var­li­ga knä­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.