VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 Jet­moon He­art och

2 Can­to­na Ame­ri­ca kan öpp­na, för­del Can­to­na. Från tillägg är

8 Nonstop Che­ri snabb och Kolgji­ni kör sä­kert of­fen­sivt med en fel­fri 4 Ulis­se Kro­nos för att få ta över.

V75-2. 3 Dif­fernt In är snabb och tar sig tro­li­gen för­bi 1 De­sign­light. 5 Flas­hing Victo­ry är rik­tigt snabb och det lär bli re­jäl kör­ning mel­lan 3 och 5.

V75-3. 1 Fi­re to the Rain är bra ut och för­sö­ker ta emot 2 Rocky Win­ner, 3 Väs­ter­boonthe­news och 5 Spring Erom. För­del Väs­ter­boonthe­news förs­ta bi­ten.

8 Mo­sa­i­que Fa­ce kom­mer ti­digt, det tro­li­ga är att han får ta över ef­ter förs­ta sväng.

Gans­ka oru­ti­ne­ra­de häs­tar vil­ket gör det svår­be­dömt.

4 Win­ner’s Wi­ne är bra från start och 7 Can La­ne kan öpp­na bra men en fel­fri 6 Four­te­e­no­six blir svår att ta led­ning­en av.

V75-5. 1 Amour de la Rue lad­das men 3 Brei­da­bliks Nub­be och

5 Ori­on Til­ly är tro­li­gen snab­ba­re. De får dock svårt att sva­ra 7 Re Doc som är spetsfa­vo­rit.

V75-6. 1 Eldrick Bo­ko är ovan vid volt­start men kan öpp­na och har bäs­ta spå­ret. 2 Sugar­boy Pe­toj är snabb och 6 Flo Ri­da Sea är rik­tigt snabb. Eldrick och Flo Ri­da gör upp om spets.

V75-7. 1 Un­c­le Tu­pe­lo, 2 Ce­leb­ri­ty La­ne, 3 Qu­attro Töll och 4 Ia­go Zon är al­la snab­ba och vill till led­ning­en. Även häs­tar­na längst ut bakom bi­len kan öpp­na. Det lär bli kör­ning, möj­ligt att det är för­del Ce­leb­ri­ty på lä­get?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.