MILJONDRAG

Hallands Nyheter - - Sporten -

Angie Si­mo­ni (V75-2) har låg se­ger­pro­cent men hon har täv­lat en del mot år­gångstop­par­na i Dan­mark. Se­nast var hon uppan­mäld och stod hårt in­ne. Nu står hon vet­tigt till i lop­pet. Trots det blir hon bort­glömd och hon kan va­ra ett miljondrag på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.