Re­kor­dår för små­fö­re­tag

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

År 2016 blev ett re­kor­dår för små­fö­re­ta­ga­re. Det vi­sar LRF Kon­sults lön­sam­hets­ba­ro­me­ter. Sö­der­man­land och Got­land var bäst med en ge­nom­snitt­lig lön­sam­het på 23,7 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.