En man som he­ter Gustav

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖF-WIK

DRAMA

LEJONKVINNAN Re­gi: Vi­be­ke Idsøe, Nor­ge, 2016 (126 min)

Rolf Lass­gård gör här än­nu ett min­nesvärt por­trätt av en känslo­mäs­sigt häm­mad man.

Erik Fosnes Han­sens suc­cé­ro­man Lejonkvinnan, än mer dras­tisk och till­rät­ta­lagd som film, går att lä­sas som en fa­bel i sam­ma an­da som H C An­der­sens Den fu­la an­kung­en. I cent­rum står sta­tions­mäs­ta­ren Gustav (Lass­gård) och hans dot­ter Eva, ett be­gå­vat barn född med päls. Fa­dern skäms och vill in­te kän­nas vid hen­ne. Eva väx­er där­för upp in­stängd och osedd. Först när hen­nes till­stånd, hy­pertricho­sis, till­drar sig me­di­cinskt in­tres­se förmår hen­nes far vi­sa hen­ne mer än mar­gi­nellt in­tres­se.

OSCARSNOMINERADE ma­skö­ren Co­nor O’sul­li­van har gjort ett ena­stå­en­de jobb. Då och då brän­ner det på­kos­ta­de dra­mat ock­så till – som i en fin scen då far och dot­ter tar tå­get till Kö­pen­hamn och för ett ögon­blick än­då möts i öm­se­si­dig re­spekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.