Raw­food, nyt­ti­ga des­ser­ter och jäst te

Hallands Nyheter - - Konsument -

TREND: Årets tren­der i mat­bu­ti­ken är glass med pro­te­in, ka­kor med pro­te­in och pro­te­in i bars. Det blev tyd­ligt när USA:S störs­ta mäs­sa för häl­so­sam mat ge­nom­för­des, skri­ver Ica­ny­he­ter.

Glu­ten­fritt är en kraf­tigt ökan­de trend, till ex­em­pel piz­za­bott­nar gjor­da på blom­kål, lik­som att väl­kän­da rå­va­ror an­vänds på nytt sätt, ex­em­pel­vis äp­pel­ci­der­vi­nä­ger som läsk. Vad gäl­ler dryck så ex­plo­de­rar ut­bu­det av det jäs­ta sö­ta­de te­et kom­bu­cha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.