Ri­sig kva­li­tet på hög­tryckstvät­tar

Hallands Nyheter - - Konsument -

TEST: Med vå­ren kom­mer syss­lor­na ut­om­hus. Råd & Rön har tes­tat 13 hög­tryckstvät­tar och fle­ra får bra be­tyg när det gäl­ler ren­gö­ring. Men sju av tvät­tar­na kla­rar in­te ut­hål­lig­hets­testet ut­an går sön­der. Ett van­ligt fel är att kol­bors­tar­na i el­mo­torn slits ut el­ler att ma­ski­nen bör­jar läc­ka.

Bäst i test är Nil­fisk E150.110 X-tra för 4 000 kro­nor. Den är en­kel att mon­te­ra och har ett sprejmun­styc­ke som är skon­sam­ma­re mot un­der­la­get. Nil­fisks mo­dell C130.2-8 för 2 000 kro­nor ut­ses till bra köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.