Mil­jö­far­li­ga äm­nen i var ti­on­de tex­til

Hallands Nyheter - - Konsument -

KEMI: In­för ett Eu-för­bud av ett mil­jö­far­ligt äm­ne år 2021 har Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen un­der­sökt 167 tex­ti­ler som är van­li­ga i barns hem­mil­jö. I näs­tan en ti­on­del fanns nonyl­fe­nol, som i dag in­te in­ne­bär nå­gon la­gö­ver­trä­del­se, men in­te kom­mer att va­ra god­tag­ba­ra se­dan.

EU:S be­slut om ett för­bud mot äm­net i tex­tili­er har kom­mit till ef­ter ett för­slag från Sve­ri­ge. Nonyl­fe­nol är hor­mon­stö­ran­de och gif­tigt för fisk och and­ra vat­ten­le­van­de or­ga­nis­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.