Net­to pla­ne­rar för ett nytt kon­cept

Hallands Nyheter - - Konsument -

LIVSMEDEL: Net­to har 160 bu­ti­ker i Sve­ri­ge, åt­ta fär­re än värs­ta kon­kur­ren­ten Lidl. Men Lidl går myc­ket bätt­re en­ligt se­nast till­gäng­li­ga bok­slut, skri­ver Mar­ket.

Nu kom­mer Net­to att byg­ga om si­na bu­ti­ker för att kundupp­le­vel­sen ska bli bätt­re. Net­tos till­för­ord­na­de vd sä­ger att upp­da­te­ring­en av bu­ti­ker­na är ef­ter­satt. I april öpp­nas två test­bu­ti­ker och en av dem lig­ger i Kål­le­red. Ut­bu­det av eko­lo­giskt ska öka suc­ces­sivt och bu­ti­ker­na ska ba­ka eget bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.