Fakta:

Ex­em­pel och pris

Hallands Nyheter - - Konsument -

Kurs­av­gift och hel­pen­sion in­går. Ma­te­ri­al­kost­na­der till­kom­mer i fö­re­kom­man­de fall. Kur­ser­na ne­dan ha­de le­di­ga plat­ser 27/3 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.