Sjät­te sin­net

RYSARE

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

M Night Shy­a­ma­lans

ge­nom­brotts­film är en ori­gi­nell, snill­rikt kon­stru­e­rad rysare, om en li­ten poj­ke (Ha­ley Jo­el Os­ment) som kan se dö­da män­ni­skor. Bru­ce Wil­lis, barnpsy­ko­log, tar sig an ho­nom. (1999) Sju­an 0.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.