Hu­mor­gäng dri­ver med sin ål­der

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Su­per­mam­man Mim­mi, par­fix­e­ra­de Kaj­sa och de and­ra är till­ba­ka i en ny sä­song av hu­mor­se­ri­en ”Trettiplus”. Nu har Kaj­sa bland an­nat skaf­fat en ny kil­le. Se­ri­en görs av hu­morgrup­pen Stal­let. SVT1 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.