King­dom of he­a­ven

ÄVENTYR

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Får ”Arn” att blek­na. En ung man (Or­lan­do Bloom) för­lo­rar allt, åker mot­vil­ligt med på kors­tåg. Han ham­nar i cent­rum i dra­ma­ti­kens Je­ru­sa­lem. På­kostat, ef­fekt­fullt och spän­nan­de av Rid­ley Scott. (Usa/stor­bri­tan­ni­en, 2005) TV3 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.