Nya straff för unga fö­reslås

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

■■PO­LI­TIK. Re­ge­ring­en upp­ma­nas av en riks­dags­ma­jo­ri­tet att läg­ga för­slag på nya ty­per av straff för unga brotts­ling­ar.

Bland för­sla­gen från ju­sti­ti­eut­skot­tet finns för­bud att läm­na bo­sta­den på helg­kväl­lar el­ler att vis­tas på vis­sa plat­ser.

Ba­kom upp­ma­ning­en till re­ge­ring­en står en ma­jo­ri­tet be­stå­en­de av M,C, L, KD och SD. De upp­re­par även en ti­di­ga­re upp­ma­ning om elektro­nisk över­vak­ning på hel­ger av unga brotts­ling­ar un­der 18 år.

S, MP och V re­ser­ve­rar sig mot till­kän­na­gi­van­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.