Po­li­sen tap­par i för­tro­en­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SAMHÄLLE. Det svens­ka fol­kets för­tro­en­de för po­li­sen mins­kar.

– Många upp­le­ver att brot­ten ökar, även om de in­te gör det, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap.

Po­li­sen fal­ler i den år­li­ga För­tro­en­de­ba­ro­me­tern, som ger en bild av svens­ka fol­kets in­ställ­ning till oli­ka myn­dig­he­ter, fö­re­tag, me­di­er och po­li­tis­ka par­ti­er i Sve­ri­ge.

I fjol ha­de 61 pro­cent av svens­kar­na ett myc­ket stort, el­ler gans­ka stort, för­tro­en­de för po­li­sen. I år är siff­ran 54 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.