28 MIL­JAR­DER

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

kro­nor bätt­re än i Eko­no­mi­styr­nings­ver­kets pro­gnos från de­cem­ber blir den of­fent­li­ga sek­torns fi­nan­si­el­la spa­ran­de i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.