Gra­tis in­trä­de: Unga på scen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Falkenbergs Te­a­ter, el­ler Smed­jan som den kal­las i folk­mun, fort­sät­ter sin klubb ”It’s fri­day I’m in lo­ve” 7 april. På fre­dags­kväl­len spe­lar unga band från Falkenbergs gym­na­si­ums este­tis­ka lin­je. Pen­ta Pöj­kers (Lu­kas Ax­els­son, Elof Svens­son, Erik Star­näs och Al­bin Johansson) spe­lar blues och The Hints (Ben­ja­min Had­za-bre­ti, Gustav Svens­son, Ja­kob Sme­ringe, Leo Gustavs­son och Lo­ve Bjurklint) spe­lar in­die­pop/rock. Dess­utom kom­mer DJ Si­mon Ba­ja­da, en au­stra­li­ensk kock i Sve­ri­ge, som dess­utom är mat­fo­to­graf och har släppt boken ”The new nor­dic”, spe­la ”jaz­zig house och soul:iga elektro­be­ats” sista tim­men in­nan mid­natt. Den­na kväll är det fri en­tré.

– Vi mix­ar ål­ders­grup­per, yr­kes­ut­ö­van­de och ung­do­mars band som är ”up and coming”. Vi hop­pas fal­ken­ber­gar­na spon­tant kom­mer för­bi en stund och ming­lar med mu­sik­in­tres­se­ra­de och kul­tur­män­ni­skor till en kall ita­li­ensk öl el­ler al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv för att fi­ra ”It’s Fri­day I’m in lo­ve”, sä­ger Andre­as An­der­sen på Falkenbergs Te­a­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.