Mål­glad duo ska fixa kon­trak­tet

Mi­chae­la Da­ni­els­son drog det tunga las­set som skyttedrott­ning i fjol. Nu får hon drag­hjälp i Valinge Dero­me av en hung­rig Moa Fors­berg som gör come­back.

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

”Att hit­ta må­let och in­te ta fel­be­slut i pass­nings­spe­let är det jag tän­ker på nu, men rent fy­siskt då or­kar jag”

Un­der en blå­sig halv­tim­me träf­far vi Mi­chae­la Da­ni­els­son och Moa Fors­berg ne­re vid bou­le­pla­nen i Sten­brot­tet i Var­berg. Som fot­bolls­spe­la­re a-lags­de­bu­te­ra­de de på varsitt håll, som 14-15-åring­ar.

– Man har all­tid haft koll på att ”Mic­kan” är bra, sä­ger den tre år äld­re Moa Fors­berg.

De är starkt för­knip­pa­de med Valinge re­spek­ti­ve Dero­me.

– Du ÄR ju Dero­me, men jag har ju va­rit i FFF och Bo­is ock­så, sä­ger Mi­chae­la Da­ni­els­son.

FAST NÅ­GOT SAM­TAL från Böl­jan fick in­te Mi­chae­la i år.

– Ha­ha­ha, jag är be­svi­ken. De sa ju att de skul­le ringa, sä­ger hon med glim­ten i ögat.

Moa Fors­berg mis­sa­de sä­song­en 2016 när hon blev mam­ma för and­ra gång­en (sö­ner­na Ja­mie och Ab­be). Det var då Valinge IF gick upp i di­vi­sion 1. Mi­chae­la Da­ni­els­son sat­te 1-1 mot Skurup, en kvit­te­ring som räck­te till avan­ce­mang. Jodå, Fors­berg satt i publi­ken, men...

– ...jag mis­sa­de må­let! Bar­nen låg och sov, så för en gångs skull var det lyx att kun­na se på mat­chen. Men Ja­mie vak­na­de till pre­cis när du gjor­de mål, sä­ger Moa Fors­berg.

– De kän­des aning­en vas­sa­re än oss, men vi gav ald­rig upp och sen tog vi ju över mat­chen, minns Mi­chae­la Da­ni­els­son.

I SE­RI­EN GJOR­DE hon 22 mål, men i år är kon­kur­ren­sen aning­en vas­sa­re på an­falls­si­dan.

– Jag vet in­te vad det blir. Jag har ju spe­lat på yt­ter­mitt­fäl­tet ock­så. Det spe­lar in­te så stor roll. Ba­ra jag in­te blir back, sä­ger Mi­chae­la och skrat­tar.

Ti­di­ga­re i vår flag­ga­de man för att Valinge Dero­me DFF skul­le bil­das, men det ver­kar bli av först näs­ta år. Hur vik­tigt är det för er iden­ti­tet?

– Jag kan ju för­stå Dero­me som kans­ke in­te syns ut­åt i tid­ning­en el­ler som spon­so­rer. Men in­ternt och prak­tiskt, då är det ju Val­der för oss spe­la­re, sä­ger Moa.

MOA FORS­BERG Valinge Dero­me

SOM NYKOMLING BRU­KAR må­let va­ra att hänga kvar. Men du­on stir­rar sig in­te blind på ta­bel­len.

– Det finns väl ing­et ut­ta­lan­de om att vi ska vi­da­re upp­åt. Det finns in­te det fo­ku­set, även om vi vill bli bätt­re. Vi ska ha kul ihop, och den pres­sen finns in­te, vil­ket tror gyn­nar oss, sä­ger Da­ni­els­son.

Det blir även en del nya lag att mö­ta.

– Lag som Fjärås och Tvååker har man ju mött. Det ska bli kul med li­te nytt, sä­ger Mi­chae­la.

– Lig­ger Berg­da­len i vår se­rie? und­rar Moa.

Fors­berg, som är mam­ma­le­dig fram till i höst, kän­ner att for­men är på väg. Hon trä­nar fem da­gar i vec­kan, varav dub­bel­pass tis­dag och tors­dag.

– Det ska tyd­li­gen kom­ma en pe­ri­od då man kän­ner sig tung, men jag kän­ner att det bör­jar släp­pa li­te. Att hit­ta må­let och in­te ta fel­be­slut i pass­nings­spe­let är det jag tän­ker på nu, men rent fy­siskt då or­kar jag. Hur många mål gör Moa i år?

– Jag tänk­te dra till med 30, men vi är ju ny­kom­ling­ar. Så 16 kans­ke, sä­ger Mi­chae­la. – 13, si­ar Moa. Å and­ra si­dan be­står la­get in­te ba­ra av två målspot­ta­re.

– Så myc­ket kon­kur­rens som vi har nu ha­de vi in­te för­ra året, me­nar Mi­chae­la Da­ni­els­son.

– Man bru­kar ju kun­na sät­ta en star­tel­va så här års, men det kan man in­te nu, sä­ger Moa.

Av de nya spe­lar­na, vem/vil­ka har ut­märkt sig?

– Al­la nya är med och kon­kur­re­rar, men Eve­li­na Bengts­son (från Hal­mia) hon tyc­ker man ju ska spe­la, sä­ger Moa.

– Ba­ra 18 år, men en väl­digt klok spe­la­re, sä­ger ”Mic­kan”.

PÅ VALINGE IP finns en cross­fit-ba­na och spe­lar­na har även kört box­ning på mån­da­gar. Så för­be­red­da ska man va­ra. – Vi är löp­star­ka. Det var myc­ket det vi vann på för­ra året, och vi har kört än­nu me­ra kon­di­tion i år, sä­ger Mi­chae­la Da­ni­els­son.

Det är då, när in­ter­vjun går mot sitt slut, som Moa Fors­berg plöts­ligt släp­per bom­ben:

– Du mås­te ju få med att vi är släkt. Min mor­mor och din mor­far är ku­si­ner, sä­ger Fors­berg och tit­tar på Da­ni­els­son. Då vet vi det. Hit­tar fir­ma Fors­berg/ Da­ni­els­son ex­tra bra ke­mi på fot­bolls­pla­nen så kan det va­ra en del av för­kla­ring­en.

Bild: MATTIAS NILS­SON

KOM­MER DE UPP I 29 MÅL? Skyttedrott­ning­ar­na Mi­chae­la Da­ni­els­son och Moa Fors­berg ska gö­ra må­len för Valinge Dero­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.