Fal­ken­bergs FF sto­re­bror i sä­song­ens förs­ta der­by

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se SI­MON CARLS­SON 010-471 53 27 si­mon.carls­son@hn.se

Fal­ken­bergs FF var num­ret stör­re i det förs­ta ri­val­mö­tet. – Det är gött för själv­för­tro­en­det att kän­na vinnar­kul­tu­ren, sa Fff­mitt­fäl­ta­ren John Björ­kengren.

Nu var det i och för sig ba­ra U21 som det gäll­de den här gång­en. Och på pap­pe­ret ska FFF va­ra num­ret stör­re än Var­bergs Bo­is som ställ­de upp med ett rent ju­ni­or­lag.

På hö­ger­backs­plat­sen i grön­svart hit­ta­de vi Hampus Da­ni­els­son, un­der tis­da­gen ock­så ut­ta­gen till lands­lags­lä­ger på Bo­sön.

– Vi gör en okej förs­ta halv­lek. Sen kom­mer vi in­te ut på sam­ma sätt i and­ra och de har ju en viss Ro­de­våg. Han är skick­lig in­ne i box­en, sa Da­ni­els­son.

JA, STE­FAN RO­DE­VÅG var vass när lä­ge­na upp­stod och gjor­de mat­chens två mål in­om någ­ra minuter strax ef­ter pa­us­vi­lan. An­nars var det mest blå­sigt på Kristi­neslätt.

– Det var myc­ket vind i dag och det är klart då finns kam­pen, sa John Björ­kengren apropå der­by­käns­lan i mat­chen.

18-åring­en, som har lär­lings­kon­trakt med FFF, var fö­re­tag­sam mat­chen ige­nom.

– Jag trä­nar med a-la­get tre gång­er i vec­kan och det är hög­re tem­po, men det är det här ock­så.

VAR­BERGS BO­IS DÅ? Snab­be Lucas Hen­riks­son ha­de två bol­lar i in­si­da stol­pe, men det var ett gans­ka kraf­tigt spelö­ver­tag för hem­ma­la­get. Hampus Da­ni­els­son och de öv­ri­ga i Bo­is back­lin­je ha­de myc­ket att gö­ra.

Vad be­ty­der lands­lagsut­tag­ning­en för dig?

– Det be­ty­der väl­digt myc­ket, en skön och ro­lig er­fa­ren­het, sa Da­ni­els­son som byt­tes ut med kvar­ten kvar av trä­na­ren och tilli­ka pap­pa Fred­rik Da­ni­els­son.

Är du bätt­re än vad farsan var nu då?

– Jag vet in­te, men vi får hop­pas det.

”Vi gör en okej förs­ta halv­lek. Sen kom­mer vi in­te ut på sam­ma sätt i and­ra och de har ju en viss Ro­de­våg”

HAMPUS DA­NI­ELS­SON

Var­bergs Bo­is

Bild: MATTIAS NILS­SON

FFF TOG TRED­JE RA­KA. Fal­ken­bergs U21-lag här med Mer­gim La­ci i kamp med Bo­is Hampus Da­ni­els­son, har fått en bra start på se­ri­en. Det blev 2-0-se­ger i der­byt på Kristi­neslätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.