NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Gårds­lyc­kan 2, Slätå­ker­ga­tan 25, Var­berg. Säl­ja­re: Bo Pe­ter Nils­son och Su­san­ne He­le­na Tärn­berg. Kö­pa­re: Mir Ja­wa­dul­lah Mir­zad och Nas­rin Hashi­mi. Kö­pe­sum­ma: 4 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 615 000 (2015) kro­nor.

Blåklin­ten 18, Vall­mos­ti­gen 28, Var­berg. Säl­ja­re: Kjell Christi­an Eklund och Hanna Ni­co­le Eklund. Kö­pa­re: Lin­da Ma­de­le­ne El­mquist och Karl Mat­ti­as Ru­ne­vad. Kö­pe­sum­ma: 4 250 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 000 000 (2015) kro­nor.

Bua 10:87, Hulta­vä­gen 15, Bua. Säl­ja­re: John Val­ter Hans­son. Kö­pa­re: Gud­run In­ga­lill Hans­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 800 000 (2015) kro­nor.

Ström­men 3. Säl­ja­re: Var­bergs kom­mun. Kö­pa­re: Car­bon & Com­po­si­tes Swe­den AB. Kö­pe­sum­ma: 1 648 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Sten­gårds­hult 2:10, Sten­gårds­hult 12, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Kjell Bak­ke. Kö­pa­re: Ja­roslaw Adam Mar­cin­kowski och Gabri­e­la Grazy­na Ru­ta. Kö­pe­sum­ma: 440 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 437 000 (2015) kro­nor.

Kär­nan 16, Man­del­ga­tan 2A, Var­berg. Säl­ja­re: Tof­ta snic­ke­ri AB. Kö­pa­re: Su­san­na Krist­hi­na Ny­gård och Hans Erik Christi­an Mell­gren. Kö­pe­sum­ma: 2 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1037000 (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.