Vind­skydd total­för­stör­des i brand

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Ett vind­skydd på en in­du­stri­tomt i Skogs­torp bör­ja­de brin­na un­der tis­dags­kväl­len. Vid halv åt­ta upp­täck­te män­ni­skor i om­rå­det bran­den och slog larm. När rädd­nings­tjänst kom till bran­den vid Staf­singe kyrk­väg var vind­skyd­det re­dan över­tänt. El­den var dock snabbt un­der kon­troll.

En­ligt upp­gif­ter till rädd­nings­tjäns­ten ska det ha setts ett ”ung­doms­gäng” i när­he­ten av plat­sen när el­den bröt ut. Upp­gif­ter som po­li­sen in­te kom­mer gå vi­da­re med.

– Vi kan in­te kopp­la dem till bran­den. De be­hö­ver in­te alls ha med bran­den att gö­ra. Men att den är an­lagd ut­går vi ifrån, sä­ger An­ders Pers­son, sta­tions­be­fäl vid po­li­sen i Falkenberg.

En­ligt de förs­ta upp­gif­ter­na ha­de det bör­jat brin­na i en bygg­bod, men en­ligt po­li­sen stäm­de in­te de upp­gif­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.