Ska­de­gö­rel­se på fle­ra sko­lor

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FALKENBERG: Un­der hel­gen drab­ba­des fle­ra sko­lor i Falkenberg åter igen av ska­de­gö­rel­se. En el­ler fle­ra per­so­ner ha­de kas­tat en sten mot ett föns­ter på Skogs­torps­sko­lan. Per­so­na­len ha­de upp­täckt ett hål i fönst­ret till lä­rar­rum­met på mån­dags­mor­go­nen och po­li­san­mäl­de då ska­de­gö­rel­sen.

På Fal­ken­bergs Mon­tes­so­ri­sko­la på Mu­ra­re­vä­gen ha­de fle­ra per­so­ner kas­tat om­kull bord­ten­nisbord och bän­kar på skol­går­den samt vält ut blom­lå­dor. Även på Snäc­kans för­sko­la Mon­tes­so­ri i Skrea ha­de per­so­ner kas­tat om­kring och ta­git sön­der lek­sa­ker som för­va­ra­des på går­den.

– Vi för­sö­ker öka vår när­va­ro vid sko­lor. Ska­de­gö­rel­ser bru­kar öka vid lov så vi gör så gott vi kan för att mot­ver­ka de här ska­de­gö­rel­ser­na, sä­ger An­ders Pers­son vid Fal­ken­bergs­po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.