Spi­cer ång­rar Hit­ler-ut­ta­lan­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Vi­ta hu­sets ta­les­per­son Se­an Spi­cer ber om ur­säkt för sitt ”okäns­li­ga” ut­ta­lan­de vid ett pressmö­te i Vi­ta hu­set då han påstod att in­te ens Hit­ler an­vän­de kem­va­pen mot sin egen be­folk­ning, i en jäm­fö­rel­se med Sy­ri­ens pre­si­dent Bashar al-as­sad.

– Helt är­ligt så gav jag av miss­tag en olämp­lig och okäns­lig kom­men­tar om För­in­tel­sen, och det går in­te att jäm­fö­ra, sa­de han till CNN någ­ra tim­mar se­na­re.

– Jag ber om ur­säkt för det. Det var ett miss­tag. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.