Kas­tad gra­nat var skarp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Po­li­sens tek­ni­ker be­kräf­tar nu att det fö­re­mål som i tis­dags kas­ta­des mot en bo­stad i Ek­hol­men i Lin­kö­ping var en skar­plad­dad hand­gra­nat.

– Den kas­ta­des mot en ru­ta som kros­sa­des, men gick in­te ige­nom det and­ra fönst­ret ut­an lan­da­de på bal­kong­en, sä­ger po­li­sens ut­red­nings­le­da­re, Da­ni­el Ax­els­son.

Ax­els­son sä­ger vi­da­re att tre per­so­ner be­fann sig in­ne i bo­sta­den då fö­re­må­let kas­ta­des. Ing­en ska dock ha kom­mit till skada men po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om mord­för­sök. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.