Tra­fik­ver­ket: Ha tå­la­mod i påsk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TRAFIK. Många påskre­se­nä­rer ger sig nu ut på vägar­na. Och bi­lis­ter­na håller sig i ett be­grän­sat väg­nät, så det gäl­ler att pla­ne­ra kör­ning­en för att und­vi­ka olyc­kor.

– Man ska ha med sig tå­la­mod, tå­la­mod och tå­la­mod, sä­ger Bengt Ols­son, press­chef på Tra­fik­ver­ket.

De fles­ta re­ser på skär­tors­da­gen, för att åka till­ba­ka på an­nan­dag påsk. Tra­fik­ver­ket re­kom­men­de­rar påsk­tra­fi­kan­ter­na att pla­ne­ra, ta god tid på sig och va­ra tyd­lig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.