Birk in­led­de med vinst i come­bac­ken

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5: Pe­ter Birk har haft två års up­pe­håll som trä­na­re. Nu har han ta­git över Dero­me/ås­klos­ter som en­kelt vann pre­miä­ren mot Hal­mia Aca­de­my med 6-0 (3-0). – Bra med publik och vinst. Här­ligt. Rik­tigt gott, sa Birk och fort­sat­te: – De var spel­skick­li­ga med boll, men vi var li­te star­ka­re än dem i när­kamps­spel och straff­om­rå­det.

Ja, Dero­me/ås­klos­ter gjort två mål på hör­na, en på fri­spark och så från straff­punk­ten. Det var en match där ru­ti­nen vann.

– Li­te så var det. Men en del sak­na­des. Kristof­fer Eng­lén (rygg), Da­vid An­tons­son (knä) är ska­da­de, och Pe­ter Vall­me­vik gick sön­der på upp­värm­ning­en (be­fa­rad brist­ning i lå­ret).

Top­par i D/Å för kväl­len var Fe­lix Karl­berg, Martin Jo­hans­son och Pi­er­re Gustafs­son. – Men al­la job­ba­de sten­hårt och det var en bra lagin­sats. Må­len, D/Å: Martin Jo­hans­son 2, Pi­er­re Gustafs­son 2, Fe­lix Karl­berg, Mat­ti­as Karls­son, straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.