En gri­pen för ex­plo­sio­ner i Dort­mund

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: En per­son har gri­pits miss­tänkt för at­ten­ta­tet mot Dort­munds spelar­buss, sä­ger tysk po­lis. Yt­ter­li­ga­re en miss­tänkt söks av myn­dig­he­ter­na. Sä­ker­he­ten höj­des un­der går­da­gens två Cham­pi­on Le­a­gue-mat­cher.

– Två miss­tänk­ta har iden­ti­fi­e­rats. De­ras lä­gen­he­ter har ge­nom­sökts och en per­son har tills vi­da­re gri­pits, sa Frau­ke Köhler, pressta­les­per­son vid åklagar­myn­dig­he­ten, på en press­kon­fe­rens.

När la­get sam­la­des för den förs­ta trä­ning­en ef­ter då­det sa­de Dort­munds vd Hans-jo­achim Wat­ze att klub­ben in­te tän­ker ge vi­ka. ”I om­kläd­nings­rum­met bad jag la­get att vi­sa för all­män­he­ten att vi in­te ger ef­ter för ter­ror”, skri­ver Wat­ze på Twit­ter. På trä­ning­en sak­na­des den spans­ke för­sva­ra­ren Marc Bart­ra, som ska­da­des av split­ter i sam­band med ex­plo­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.