Mag­nus Nygren stop­pas från Vm-spel

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Is­hoc­key­stjär­nan Mag­nus Nygren stop­pas från Vm­spel med Tre Kro­nor ef­ter ra­sisms­kan­da­len.

– Jag har pra­tat med Ri­kard Grön­borg (för­bunds­kap­te­nen). Jag var ut­ta­gen till de kom­man­de lands­kam­per­na och var ak­tu­ell för VM. Men nu har Svens­ka ishoc­key­för­bun­det och Grön­borg enats om att jag in­te ska spe­la i lands­la­get mer den här sä­song­en. De an­såg att det kun­de ta fo­kus från bå­de mig och la­get om jag var med, sä­ger Nygren till Nya Werm­lands-tid­ning­en.

RI­KARD GRÖN­BORG VILL in­te gå in när­ma­re på or­sa­ker­na till beslutet.

– Vad jag och spe­la­ren dis­ku­te­rar är emel­lan mig och den spe­la­ren, sä­ger han till Ex­pres­sen.

Ef­ter att Fär­je­stad åkt ur Sm-slut­spe­let ham­na­de Nygren i bråk med en sup­por­ter ef­ter en lag­mid­dag i cen­tra­la Karl­stad. När det blev känt att bac­ken fällt ra­sis­tis­ka glå­pord tving­a­des han of­fent­ligt be om ur­säkt.

Ti­di­ga­re i vec­kan bröt Nygren kon­trak­tet med Fär­je­stad för spel ut­om­lands.

Ra­gaz­zo da Sop­ra Lu­beck Io­a­na Ha­no­ver Char­ming Sol­di­er Ma­gic Hap­pens Gre­at King Wi­ne Oa­kie Do­neis­do­ne

Bild: FREDRIK KARLS­SON

ING­ET VM. Mag­nus Nygren kom­mer in­te att spe­la VM i vår.

km (k). 2016, Lah­tis: Brons sta­fett. Per­son­li­ga ut­mär­kel­ser i ur­val: Har fått Bragd­gul­det två

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.