Tolk­ning­ar: Bru­ce Spring­s­teen på svens­ka

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

My Qu­i­et Com­pa­ni­on är tre mu­si­ker som tol­kar Bru­ce Spring­s­teen på svens­ka på Bru­ket på skär­tors­da­gen. ”Det här är rug­gigt bra. Mu­si­ker­na be­rät­tar över­ty­gan­de om hur de känt igen sig i Spring­s­te­ens tex­ter om att läng­ta bort, och bör­jat gö­ra eg­na tolk­ning­ar”, skrev HP:S Per Kåg­ström ef­ter att ha sett en spel­ning i Ste­ninge i hös­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.