Kop­ter stäl­ler in påsk­fi­ran­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den egyp­tis­ka kop­tis­ka kyr­kan har be­slu­tat att stäl­la in fi­ran­det un­der påsken och en­bart hål­la påsk­mäs­sa. Det­ta ef­ter att 45 per­so­ner dö­dats i hel­gens bom­bat­ten­tat i Tan­ta och Alex­an­dria.

”Ut­i­från det nu­va­ran­de lä­get, och i so­li­da­ri­tet med de dö­das fa­mil­jer, kom­mer vi att be­grän­sa vårt fi­ran­de till att hål­la påsk­mäs­sa” ly­der ett ut­ta­lan­de från kyr­kan, rap­por­te­rar AFP.

Isla­mis­ka sta­ten har ta­git på sig an­sva­ret för de två at­ten­ta­ten och har även ho­tat med yt­ter­li­ga­re dåd. (TT-AFP)

FOTO: SAMER ABDALLAH/AP

Sör­jan­de un­der be­grav­ning­en av ett av off­ren för hel­gens bom­bat­ten­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.