Ing­et straff för gräv­lings­kas­ta­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En man från Sköv­de klev in på en ham­bur­ger­re­stau­rang i Fal­kö­ping och vil­le få en död gräv­ling tilla­gad. Nu läg­ger po­li­sen ned ut­red­ning­en i det märk­li­ga fal­let.

Det var sent i ju­li för­ra året som man­nen i 50-års­ål­dern ste­ga­de in på snabb­mats­re­stau­rang­en, med en död gräv­ling i han­den och vil­le få dju­ret tilla­gat. Per­so­na­len vil­le dock in­te fixa nå­gon gräv­lings­bur­ga­re ut­an bad man­nen att läm­na plat­sen. Då blev man­nen sur och bör­ja­de svinga och kas­ta det dö­da dju­ret mot ett fler­tal bi­lar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.