Jag kom hit där­för att Zu­ma mås­te av­gå. Han sål­de ut lan­det. Jag vill in­te ha ho­nom kvar.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MAYIS MADISHA var en av tu­sen­tals de­mon­stran­ter som sam­lats i Syd­af­ri­kas hu­vud­stad Pre­to­ria för att krä­va pre­si­dent Jacob Zu­mas av­gång. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.