I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VATIKANEN. På­ve Fran­ci­skus del­tar ifott vag­nings ce­re­mo­ni­för att mar­ke­ra skär­tors­da­gen.

PO­LEN. Pre­si­dent Andrzej Du­da in­vi­ger för­svars­al­li­an­sens nya strids­grupp.

DOM. Mot 54-årig man miss­tänkt för stämp­ling till mord på fle­ra per­so­ner.

TERROR­DÅD. In­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S) sam­lar åke­ri­bran­schen med fle­ra till sam­tal om hur man hind­rar att last­bi­lar an­vänds i terror­dåd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.