De­spe­rat re­gis­sör tar skit­jobb

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”Ve­ni, vi­di, vici” är Vi­aplays se­nas­te till­skott i det egen­pro­du­ce­ra­de ut­bu­det. Se­ri­en kret­sar kring den miss­lyc­ka­de re­gis­sö­ren Karsten Dau­gaard (Tho­mas Bo Lar­sen). Hans fil­mer får usel kri­tik och när hans svär­far Åke er­bju­der ett jobb på sin eko­lo­gis­ka gris­farm kän­ner han sig där­för tving­ad att tac­ka ja. Rädd­ning­en ver­kar kom­ma med vän­nen och pro­du­cen­ten Vin­cents er­bju­dan­de om ett väl­be­talt fil­m­jobb. Men det vi­sar sig va­ra ett jobb in­om porr­film. VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.