Spens­hult går igen på Re­gi­on Hal­land

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Apro­på att Re­gi­on Hal­land nu tving­as ta hand om al­la gam­la jour­na­ler från Spens­hult, till en av­se­värd kost­nad, kan man möj­li­gen und­ra om in­te det­ta bor­de in­gått i kost­nads­be­räk­ning­en vid upp­hand­ling­en av reu­ma­ti­ker­vår­den. Bor­de man in­te kun­nat för­ut­se det, el­ler var det en med­ve­ten gläd­je­kal­kyl som gjor­des.

En strof från Tage Da­ni­els­son slår mig:

Säll är den som har som rät­te­snö­re, att man bör nog tän­ka ef­ter fö­re först när hel­ve­tet gör stjär­ten stek­het, kom­mer ef­ter­tan­kens kran­ka blek­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.