Fak­ta: Fler tra­fik­sko­lor i Var­bergs kom­mun

Hallands Nyheter - - Varberg -

1: Rustans Tra­fik­sko­la

2: Var­bergs Tra­fik­sko­la

3: Tra­fik­cen­ter i Var­berg

4: Sel­ler­grens Tra­fik­sko­la

5: Din Tra­fik­sko­la i Var­berg

6: Pe­ter & Os­kars Tra­fik­sko­la

7: Kör­sko­lan i Var­berg har ba­ra lek­tio­ner på bi­lar med ma­nu­ell väx­el, för B-kör­kort och hand­le­da­re (krävs för pri­vat öv­nings­kör­ning). Kör­sko­lan i Var­berg. Den drivs av Anet­te Åh­feldt och Per­nil­la The­o­rin, som bå­da är ru­ti­ne­ra­de tra­fiklä­ra­re och kom­mer att ha hand om bå­de den te­o­re­tis­ka och den prak­tis­ka ut­bild­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.