30

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FLYKTINGAR räd­da­des av den spans­ka ma­ri­nen när en båt med flyktingar från sö­der om Sa­ha­ra sjönk ut­an­för den spans­ka ön Al­bo­ran. Tre per­so­ner dog. Spans­ka myn­dig­he­ter lar­ma­des om att en jol­le sjönk un­der tis­da­gen, nä­ra Al­bo­ran, halv­vägs mel­lan Spa­ni­ens söd­ra kust och Ma­roc­ko. En 10­årig flic­ka och en äld­re kvin­na dog. i går mor­se hit­ta­de dy­ka­re en man drunk­nad. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.