Sver­ker Olofs­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 70 år den 14 april. * Bor: I Vän­näs­by. * Fa­milj: Hu­stru och två dött­rar. * Gör: Skri­ver bland an­nat krö­ni­kor för nät­tid­ning­en News55. * Om att fyl­la 70: ”Det känns väl­digt bra. Var­je dag är ett även­tyr. Se­dan vet man ju att för var­je år­tion­de ökar ris­ker­na, men det in­går i livs­kon­trak­tet så det är in­te så myc­ket att brå­ka om.” * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Jag kom­mer att re­sa bort helt en­kelt. Jag tyc­ker om att um­gås med kom­pi­sar och vän­ner, men det är in­te så kul att fyl­la år.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.