Hur går det då?

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Böl­jan gam­b­lar in­te och har knappt sat­sat nå­got på spe­lar­si­dan. Det är lov­värt, men kan stå dem dyrt. För­hopp­ning­en är att spe­lar­na kan ta ett steg till - och att det kans­ke kan öpp­nas för ny­för­värv un­der som­ma­ren. Ut­an att kun­na de and­ra la­gens styr­kor och svag­he­ter så tror jag la­get får det svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.