Tips: He­le­nas fem råd till bli­van­de hus­byg­ga­re

Hallands Nyheter - - Bostad -

1. Ta in en ar­ki­tekt, det är värt varen­da kro­na. Och pe­ta så li­te som möj­ligt i de för­slag hen ger.

2. Ta in of­fer­ter på allt, det finns myc­ket peng­ar att spa­ra. In­te ba­ra på hant­ver­ka­re, ut­an på föns­ter, dör­rar och så vi­da­re.

3. Ligg ste­get fö­re hela ti­den, så att byg­get in­te stan­nar upp på grund av att man in­te har al­la sa­ker hem­ma. Be­ställ i god tid!

4. När ni har gjort en bud­get med så många de­tal­jer ni kan kom­ma på, lägg på 20–30 pro­cent ex­tra. Det till­kom­mer all­tid sa­ker man in­te kan för­ut­se.

5. Be hant­ver­kar­na fö­ra dag­bok på tim­mar­na de läg­ger ned på byg­get. Då är risken att ar­bets­kost­na­der­na spring­er iväg mind­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.