Rasmus av­gjor­de med nick

Rasmus An­ders­son säk­ra­de tre nya po­äng till Tvåå­kers IF. I ett stelt derby som mest in­ne­höll kamp an­vän­de han hu­vu­det. – Att nic­ka har ald­rig va­rit min star­ka si­da. Det är en på tu­sen, sa Rasmus.

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Det var så sent som i 86:e mi­nu­ten som Tvåå­kers nya hö­ger­back pre­sen­te­ra­de sig på all­var för publi­ken på Övre­vi IP. Hör­na num­mer sex i and­ra halv­lek var Hal­mi­a­kee­pern Mal­te Påhls­son på - men där­ef­ter sat­te Rasmus An­ders­son till pan­nan per­fekt.

– Vi ha­de pra­tat om att va­ra he­ta på andra­bol­lar så jag såg till att va­ra först an­nars ha­de väl Mattias bli­vit van­sin­nig. Jag försökte få den på mål och den seg­la­de ju in, log Rasmus An­ders­son som fick pris som ”Mat­chens li­ra­re”.

– Jag fick en frukt­korg av Tvåå­ker - och en Fes­tis av ”Os­sen”, fort­sat­te han.

JA KOM­PI­SEN FRÅN ti­den i Fal­ken­bergs FF, Carl-oscar An­ders­son, fanns på plats i Tvåå­ker och stöt­ta­de som en av 527 åskå­da­re. En an­nan pro­fil i le­den var HBK:S stjär­na Se­ad Hak­sa­ba­no­vic.

MEN DET VAR in­te li­ka stor stjärn­glans på pla­nen.

– Det är april må­nad. Hal­mia är ett väl­or­ga­ni­se­rat lag och de vän­ta­de på oss och försökte få om­ställ­ning­ar, men vi han­te­ra­de det bra. Jag tyc­ker vi ha­de ett li­tet över­tag. När vi hål­ler oss till match­pla­nen blir man ex­tra glad som trä­na­re. 3-0 fick vi i pre­miä­ren, men att vin­na hem­ma i slut­mi­nu­ter­na, det är all­tid den bästa se­gern, sa Tvåå­kers trä­na­re Mattias Lind­ström.

PERPARIM BEQAJS NÄRSKOTT i slu­tet av förs­ta halv­lek är näs­tan det en­da värt att skri­va hem om i chans­väg på he­la mat­chen. Plus Erik Fer­mans hör­na som Fred­rik Haag näs­tan nåd­de hjäs­san på.

Rasmus An­ders­son spe­la­de fotboll på Färö­ar­na med Ska­la IF för­ra året, men valde sen att åter­vän­da till Sverige.

– Jag vil­le flyt­ta hem och kom­ma när­ma­re fa­mil­jen. Se­dan kom man in i det här gäng­et. De är väl­digt schyss­ta och nu har vi ta­git sex po­äng av sex möj­li­ga.

– Hal­mia ska va­ra topp­tip­pat. De har folk som är duk­ti­ga på att

tril­la boll, men det blir svå­ra­re en sån här dag, och jag tyc­ker in­te det var orätt­vist att vi vann, sa Rasmus som höll bra koll på för­re Vin­bergs­spe­la­ren Isak Pet­ters­son samt lag­kap­te­nen Ron­ny Sa­bo.

HAL­MIA HA­DE EN Var­bergs­be­kan­ting i för­svars­lin­jen.

– Li­te annorlunda, men jag tyc­ker det är kul. Det känns nytt, men jag bör­jar kom­ma in i det mer och mer, sa mitt­bac­ken Besart Zeqi­ri som in­te het­sa­de upp sig över Hal­mia in­led­ning på se­ri­en:

– Tvåå­ker är storfa­vo­rit som kom­mer från et­tan, men vi ska gö­ra vårt jobb. Sen ef­ter sä­song­en får vi se vart vi ham­nar.

HET PÅ ANDRABOLLEN. Här av­gör Rasmus An­ders­son der­byt med sin hörn­nick.

Bild: KRIS­TER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.