Kvin­na ka­pa­de so­nens kon­to

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Kvin­nan tog lån och be­ställ­de va­ror via sin sons bank­kon­to. Nu döms hon för grovt be­drä­ge­ri och be­drä­ge­ri.

En kvin­na i 50-års­ål­dern bo­satt i Fal­ken­berg ut­nytt­ja­de un­der fle­ra år sin sons kon­to­upp­gif­ter.

Hon gjor­de lå­ne- och kre­di­tan­sök­ning­ar vid 28 oli­ka till­fäl­len från 2012 till 2016.

I FÖR­HÖR HAR kvin­nan er­känt samt­li­ga gär­ning­ar. Fram till 2015 bod­de hon till­sam­mans med sin son.

An­led­ning­en att hon tog al­la lån var att hen­nes mam­ma be­höv­de en ope­ra­tion. Hon kän­de till sin sons kon­to­upp­gif­ter och tog hand om den­nes post vil­ket gjor­de att hon kun­de fort­sät­ta att ta lån.

Först när kvin­nan blev in­lagd på sjuk­hus såg so­nen på­min­nel­ser­na som an­länt och upp­täck­te vad hon ha­de gjort.

Hon har ock­så ut­nytt­jat sin fö­re det­ta mans bank­kon­to vid två till­fäl­len. När man­nen be­fann sig ut­om­lands 2014 ska kvin­nan ha gjort kre­di­tan­sök­ning­ar i hans namn.

FÖRST NÄR KVIN­NAN blev in­lagd på sjuk­hus såg so­nen på­min­nel­ser­na som an­länt och upp­täck­te vad hon ha­de gjort.

Hon döms nu av Var­bergs tings­rätt för be­drä­ge­ri samt grovt be­drä­ge­ri me­delst ur­kunds­för­falsk­ning och till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter på to­talt 8 000 kro­nor.

Dess­utom ska hon be­ta­la ska­de­stånd till fö­re­ta­gen, mesta­dels ban­ker, hon ut­nytt­jat. Det hand­lar om to­talt 456 000 kro­nor till 19 oli­ka fö­re­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.