Nhl-för­stärk­ning­ar lyf­ter Tre Kro­nor

Tre Kro­nors Nhl-för­stärk­ning­ar

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖRAN SUNDBERG TT

Tre Kro­nor får ett ka­non­lag till ishockey-vm. Yt­ter­li­ga­re tre po­si­ti­va be­sked från Nor­da­me­ri­ka gör att ishoc­key­lands­la­get har klart med el­va Nhl-spe­la­re – varav fem från hös­tens World Cup-lag.

Ari­zo­nas back­stjär­na Oli­ver Ek­man Lars­son och Co­lo­ra­dos for­wards­duo Gabri­el Lan­de­skog samt Carl Sö­der­berg blev kla­ra för Vm­spel på ons­da­gen.

Samt­li­ga tre var med i Tre Kro­nor i World Cup i hös­tas.

Al­la tre vän­tas spe­la i lands­kam­pen mot Ryss­land i Stock­holm den 27 april. Det är den förs­ta mat­chen i Eu­ro Hoc­key Tour-tur­ne­ring­en som av­lu­tas med två mat­cher i Tjec­ki­en. För­re för­bunds­kap­te­nen Pär Mårts led­de Tre Kro­nor till guld i Glo­ben 2012, men av­slu­ta­de sin tid med två Vm-miss­lyc­kan­den 2015 och 2016 då det blev res­pass re­dan i kvarts­fi­nal.

Nye Tre Kro­nor-che­fen Ri­kard Grön­borg ska se till att det in­te blir ett än­nu en kvarts­fi­nal­miss.

Ef­ter en rad be­sök i Nor­da­me­ri­ka av lands­lags­led­ning­en, bå­de in­för World Cup och VM, har Grön­borg och hans med­hjäl­pa­re Johan Gar­pen­löv och Pe­ter Popo­vic vänt al­la nej – som präg­lat se­nas­te årens jakt på Nhl-för­stärk­ning – till po­si­ti­va be­sked.

BACKSIDAN I TRE Kro­nor till VM blir sen­sa­tio­nellt bra.

De se­nas­te årens ut­veck­ling där svensk hoc­key pro­du­ce­rat världs­bac­kar på rad har gett eko i hoc­key­värl­den och nu finns fle­ra av dem i Vm-la­get, med Victor Hed­man i spet­sen.

Hed­man blev tvåa i bac­kar­nas mål­vakt, Ca­ro­li­na. back, Van­cou­ver. b, Ari­zo­na. b, Tam­pa Bay. b, do. b, Dal­las. f., Co­lo­ra­do. f, do. f, Ca­ro­li­na. f, do. po­äng­li­ga i NHL med 72 po­äng, 16 mål och 56 as­sist.

Med hans back­part­ner An­ton Strål­man och Oli­ver Ek­man Lars­son har Sve­ri­ge tre World Cup­bac­kar i Vm-trup­pen. John Kling­berg, 49 po­äng i Dal­las, var pre­cis på grän­sen att ta en World Cupp­lats men föll of­fer för den tuf­fa kon­kur­ren­sen.

GABRI­EL LAN­DE­SKOG, lag­kap­ten i Co­lo­ra­do, blir ett lyft på for­wards­si­dan till­sam­mans med Carl Sö­der­berg, även om du­on haft en tuff sä­song i NHL:S säms­ta lag.

Grön­borg vän­tar nu även på svar från Buf­fa­lo-mål­vak­ten Ro­bin Leh­ner, vars kon­trakt­si­tu­a­tion än­nu in­te är löst.

VM av­görs i Köln, där Sve­ri­ge spe­lar si­na grupp­mat­cher, och Pa­ris den 5-21 maj.

Bild: DA­VID ZALUBOWSKI

TILL TYSKLAND. Co­lo­ra­dos for­wards­duo Carl Sö­der­berg och Gabri­el Lan­de­skog är kla­ra för VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.