Gör ett stu­die­be­sök hos en mjölk­bon­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”In­te kul för kor­na med släpp om vå­ren” (15/4).

DJUR. Kä­ra Ol­le, al­la har rätt till en egen åsikt men jag tror att det ha­de vart jät­te­bra för dig att ta kon­takt med en mjölk­bon­de och gö­ra ett stu­die­be­sök. Tror det skul­le va­ra lä­ro­rikt. Lyc­ka till.

Ma­ri­an­ne Jo­hans­son

Värö­bac­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.